ARANYLÁZ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

 

Megszólít? Idegesít? Csipázod? Rühelled? Rólad szól? Semmi neked szólót nem találsz benne? Mondd el! Szólj érte, vagy szólj be neki! Olvass el egy kortárs irodalmi művet, és írj róla kritikát, vagy készíts könyvkritikai videót! Dicsérd meg, ha tetszett! Húzd le, ha szerinted nem jó! Most mindenkit érdekel a véleményed. Várjuk azoknak a középiskolás diákoknak a jelentkezését, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy megosszák véleményüket közel hárommillió olvasótársukkal! És ha te vagy a legjobb, a következő szöveget már az új laptopodon írhatod, a következő videódat már új kameráddal veheted fel. 

 

A pályázat célja

 

A Supka Géza Alapítvány olvasásnépszerűsítő irodalmi pályázatot hirdet „Aranyláz” címmel középiskolás korú fiatalok számára. A pályázaton részt vehet valamennyi, a 2017/2018-as tanévben a közoktatási intézmények 9-13. évfolyamát végző tanuló. (Határainkon túl élő fiatalok pályázatát is várjuk.)

 

A pályázat kiírója értő, értékelő olvasásra szeretné inspirálni a középiskolás korosztályt. Az Aranyláz című pályázat az olvasásra mint szórakozási formára, élményszerzési módra hívja fel a figyelmet. Céljai megvalósításához a kortárs magyar irodalom szövegbázisát hívja segítségül. Fontosnak tartjuk a kortárs irodalomban rejlő plusz energiát: a közöttünk élő alkotók mind személyes karakterükkel, mind műveikkel képesek megszólítani, dinamizálni a középiskolás olvasóközösséget.

 

A pályázat kiírója azzal a felhívással fordul a középiskolás korú fiatalokhoz, hogy írjanak kritikát (értelmező és értékelő szöveget), vagy készítsenek értelmező/értékelő vlog bejegyzést egy tetszőlegesen választott kortárs magyar irodalmi műről. Az elkészült pályaművet a beérkezési határidőig küldjék el a pályázat e-mail címére! (Az Aranyláz című pályázatra a szöveges pályaműveket elektronikus úton, e-mailhez csatolt mellékletként (szövegfájlként) a pályázat e-mail címére lehet benyújtani. Vlog kategóriában a pályázatra benyújtott műveket a pályázónak a saját Youtube-csatornájára kell feltöltenie, és a videó linkjét elküldenie határidőig a pályázat e-mail címére.) A pályázatokat postai úton nem lehet benyújtani.

 

A pályázat alapjául szolgáló irodalmi művek

 

Bármely, magyar nyelven létrehozott, a pályázat benyújtási határidejéig könyvben (ISBN azonosítóval rendelkező kiadványban) megjelent szépirodalmi mű vagy szórakoztató irodalmi mű amelynek szerzője kortársunk.

 

A benyújtandó pályamű

 

A pályázat kiírója a pályaműveket két kategóriában fogadja be:

 

1. Kritika vagy elemzés vagy esszé kategória
A pályázatra benyújtott mű A pályázat alapjául szolgáló irodalmi művek pontban rögzített kortárs magyar irodalmi művet értelmezze, értékelje. A benyújtott mű műfaja: kritika vagy elemzés vagy esszé. A pályázó feladata az, hogy értelmezze a pályamű tárgyműve lehetséges üzeneteit, alakítson ki személyes, értékelő viszonyt a szövegben megjelenő karakterekhez, eseményekhez, elemezze és értékelje a pályamű tárgyműve művészi megvalósítását, térjen ki a szöveg szerkezetére, valamint a pályamű tárgyművében alkalmazott beszédmód jellegzetességeire. A benyújtott mű oldott nyelven, olvasmányos stílusban, ugyanakkor érvekkel alátámasztva adjon egységes, az olvasót orientáló képet a pályamű tárgyművéről.
A benyújtandó pályamű terjedelme 3000-6000 karakter (szóközökkel).

 

2. Vlog kategória
A pályázatra benyújtott mű A pályázat alapjául szolgáló irodalmi művek pontban rögzített kortárs magyar irodalmi művet értelmezze, értékelje. A benyújtott mű műfaja: kritika videó, elemző videó. A pályázó feladata az, hogy értelmezze a pályamű tárgyműve lehetséges üzeneteit, alakítson ki személyes, értékelő viszonyt a szövegben megjelenő karakterekhez, eseményekhez, elemezze és értékelje a pályamű tárgyműve művészi megvalósítását, térjen ki a szöveg szerkezetére, valamint a pályamű tárgyművében alkalmazott beszédmód jellegzetességeire. A benyújtott mű a vlog mint médium sajátos eszköztárával, ötletesen és lehetőleg szórakoztató formában, ugyanakkor érvekkel alátámasztva adjon egységes, az olvasót orientáló képet a pályamű tárgyműve.
A benyújtandó mű egy legfeljebb 5 perces videó.

 

A pályázat részvételi feltételei

 

A pályázaton részt vehet valamennyi, a 2017/2018-as tanévben a közoktatási intézmények 9-13. évfolyamát végző tanuló, amennyiben elfogadja és teljesíti a következőket. A pályázatra pályázati adatlapon lehet jelentkezni. 

A részvétel feltételei:
1    A pályázati határidő lejártáig a pályázó érvényes, a kiírási feltételeknek megfelelő pályaművet, és egy hiánytalanul kitöltött jelentkezési lapot juttat el a pályázat e-mail címére vagy postacímére.
2    A pályázók csak saját művel pályázhatnak.
3    Minden pályázó csak egyetlen pályaművet nyújthat be.

 

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. szeptember 30. 12 óra 00 perc 

 

Bírálat

 

A beérkezett, érvényes pályázatok bírálata két lépcsőben történik. A pályázatokat a Supka Géza Alapítvány által felkért szakmai zsűri (Arató László, Diószegi Endre) előértékeli, és a beérkezett, érvényes pályázatok közül 2017. október 12-ig kiválasztja a tíz legjobb pályaművet. A tíz legjobb pályamű közül a zsűri (Arató László, Diószegi Endre és a zsűri elnöke, Lévai Balázs) 2017. október 20-ig kiválasztja a pályázat kategóriánként nyertes pályaműveit. A döntés megszületése után a Supka Géza Alapítvány értesíti a nyertes pályázót 2017. szeptember 21-én. A bírálati eljárás során a zsűri nem állapít meg második, harmadik és további helyezéseket. A pályázatnak kategóriánként egyetlen nyertese lehet.
A zsűri tagjai: Arató László irodalomtanár, a Magyartanárok Egyesületének elnöke
             Diószegi Endre irodalomtanár, a MIT Tanári Tagozatának elnöke
             Lévai Balázs újságíró, filmrendező

 

Díjazás

 

A pályázat díja 
Kritika vagy elemzés vagy esszé kategóriában egy HP 250 G5 W4N08EA notebook;
Vlog kategóriában egy GoPro Hero5 Black sportkamera

 


A nyertes pályamű szerzői nyereményüket az eredményhirdetésen vehetik át.
A Supka Géza Alapítvány vállalja, hogy a hatályos jogszabályok alapján a díjakkal kapcsolatban felmerülő, a kiírót terhelő közterhekkel kapcsolatos bevallási, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségeit teljesíti, a nyertes pályamű szerzője részére a szükséges igazolást a díjjal együtt átadja.

 

Eredményhirdetés

 

A pályázat eredményhirdetése 2017. október 30-án, az Magvető Caféban lesz. 

 

A nyertes pályamű közzététele
A nyertes pályamű alkotója a pályázaton való részvételével automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy művét a Supka Géza Alapítvány az eredményhirdetést követően nyilvánosságra hozza. A nyertes alkotó pályaművének közlési jogait külön szerzői tiszteletdíj-követelés nélkül átadja a Supka Géza Alapítvány-nak, illetve a Supka Géza Alapítvány által kiválasztott sajtótermékek kiadóinak (a Supka Géza Alapítvány által így megszerzett közlési/felhasználási jog nem kizárólagos, a szerző ezt követően is szabadon közzéteheti művét, illetve fent hagyhatja videóját YouTube-csatornáján).

 

 

Adatkezelési elvek

 

A pályázók a pályázati adatlap és a pályamű megküldésével automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy
- megadott adataikat (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a Supka Géza Alapítvány adatkezelőként kezelje a pályaművek elbírálásáig, nyertes pályázó esetében a pályamű nyilvánosságra hozataláig minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje;
- a pályázat megnyerése esetén az eredményhirdetésen részt vegyen, és a díjat átvegye;
- nyertes pályaművének ellenszolgáltatás nélküli közzétételéhez. 

 

A Supka Géza Alapítvány a személyes adatokat az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli. 

 

Jelentkezési lap
A pályázati felhívás PDF formátumban

 

A pályázat e-mail címe
palyazat@aranylaz-kie.hu

 

A pályázat facebook-oldala
https://www.facebook.com/AranylazSupka/ 

 

A pályázatról további információk:
http://www.aranylaz-kie.hu

 

      
A pályázat eredményével kapcsolatban jogi út igénybevétele nem lehetséges!

A Supka Géza Alapítvány fenntartja magának a változtatás, vagy a visszavonás jogát.